LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HỆ VHVL, TPHCM 2022
Tháng Mười 3, 2020
Trung cấp ĐIỀU DƯỠNG 2021 CHÍNH QUY học thứ 7 chủ nhật tại Tphcm
Tháng Mười 6, 2020

04 bước đơn giản khi sai thông tin trên căn cước công dân (mới nhất)

Khi có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD thì công dân sẽ được đổi thẻ CCCD. Dưới đây là hướng dẫn điều chỉnh thông tin sai trên Căn cước công dân.

Bước 1: Điền vào tờ khai CCCD

Theo Điều 24 Luật Căn cước công dân quy định công dân điền vào Tờ khai CCCD. Trường hợp công dân kê khai thông tin theo mẫu Tờ khai CCCD trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến thì lựa chọn ngày, tháng, năm làm thủ tục cấp thẻ CCCD và gửi Tờ khai đến cơ quan quản lý CCCD nơi công dân đăng ký thường trú trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến.

Đối với địa phương tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh thì sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về cơ quan quản lý CCCD có thẩm quyền.

Tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 07/2016/TT-BCA của Bộ Công an quy định trường hợp đổi thẻ CCCD do thay đổi thông tin ghi trên thẻ CCCD mà thông tin đó chưa có hoặc chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công dân nộp bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi các thông tin này để kiểm tra và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu.

Bước 2: Nộp hồ sơ và xuất trình sổ hộ khẩu

Người có yêu cầu nộp tờ khai CCCD tại một trong các nơi sau đây:

  • Cơ quan quản lý CCCD của Bộ Công an;
  • Cơ quan quản lý CCCD của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  • Cơ quan quản lý CCCD của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;
  • Cơ quan quản lý CCCD có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ CCCD tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

Theo điểm b khoản 1 Điều 12 Thông tư 07/2016/TT-BCA sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 40/2019/TT-BCA  quy định trường hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đi vào vận hành thì yêu cầu công dân xuất trình Sổ hộ khẩu.

Trường hợp thông tin trên số hộ khẩu chưa đầy đủ hoặc không thống nhất với thông tin công dân khai trên Tờ khai CCCD thì yêu cầu công dân xuất trình Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân cũ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác về những thông tin cần ghi trong Tờ khai CCCD.

Lưu ý: Hiện nay, cơ sở dữ liệu này vẫn chưa đi vào vận hành nên công dân bắt buộc xuất trình Sổ hộ khẩu. Theo Thông báo 339/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đến tháng 7 năm 2021 đưa vào khai thác sử dụng chính thức trên toàn quốc.

Bước 3: Cán bộ xử lý hồ sơ

  • Cán bộ cơ quan quản lý CCCD chụp ảnh, thu thập vân tay của người đến làm thủ tục;
  • Cán bộ yêu cầu người đến làm thủ tục nộp lại thẻ CCCD có thông tin sai;
  • Cán bộ cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD cho người đến làm thủ tục.

Lưu ý: Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định lệ phí đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi có yêu cầu là 50.000 đồng/thẻ CCCD.

Bước 4: Nhận kết quả

Công dân nhận thẻ CCCD mới theo thời hạn và địa điểm trong giấy hẹn.

Trường hợp có yêu cầu nhận thẻ tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý CCCD trả thẻ tại địa điểm theo yêu cầu của công dân và công dân phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

Lê Vy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.