Tháng Ba 27, 2022
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP NGẮN HẠN CẤP CHỨNG CHỈ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP NGẮN HẠN CẤP CHỨNG CHỈ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP NGẮN HẠN HỌC TRỰC TUYẾN CẤP CHỨNG CHỈ TẠI TPHCM 2022. Trong đầu năm 2022, Viện Nghiên Cứu Quản Lý […]
Tháng Ba 23, 2022
chứng chỉ giáo dục đặc biệt tphcm 2022

CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT TẠI TPHCM 2022

KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT TẠI TPHCM, 2022. Chứng chỉ giáo dục đặc biệt là chứng chỉ được cấp sau […]
Tháng Mười Hai 14, 2021
LỚP BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN HẠNG III (HẠNG 3)

LỚP BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN HẠNG III (HẠNG 3)

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính hạng III (hạng 3). Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu […]
Tháng Mười Hai 14, 2021
LỚP BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN HẠNG II (HẠNG 2)

LỚP BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN HẠNG II (HẠNG 2)

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính hạng II (hạng 2). Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu […]
Tháng Mười Hai 14, 2021
CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thư viện trường học cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục […]
Tháng Mười Hai 13, 2021
chứng chỉ bồi dưỡng công tác văn thư lưu trữ trường học

TUYỂN SINH CHỨNG CHỈ VĂN THƯ LƯU TRỮ

Thông báo tuyển sinh cấp chứng chỉ lớp bồi dưỡng công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm […]