Tháng Ba 18, 2019
Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích 1 tháng cấp tại TPHCM 2020

Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích 1 tháng cấp tại TPHCM 2020

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng kiến thức Chứng chỉ hành nghề bảo quản tu bổ phục hồi di tích do trường Đại học Văn Hóa được […]
Tháng Ba 18, 2019
Chứng chỉ Xét nghiệm 3 tháng tại TPHCM 2020 (KTV Xét nghiệm)

Chứng chỉ Xét nghiệm 3 tháng tại TPHCM 2023 (KTV Xét nghiệm)

CHỨNG CHỈ KỸ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM 3 THÁNG Liên tục tuyển sinh khai giảng đào tạo lớp chứng chỉ ngắn hạn kỹ thuật viên xét nghiệm ( […]
Tháng Ba 16, 2019
Chứng chỉ Siêu Âm tổng quát, chứng chỉ X - Quang 3 tháng tại THCM 2020

Chứng chỉ Siêu Âm tổng quát, X – Quang 3 tháng tại THCM 2020

Học chứng chỉ chuẩn đoán hình ảnh, siêu âm tổng quát tại Tphcm. Hiện nay nhu cầu đào tạo về siêu âm ngày càng nhiều, các […]
Tháng Ba 16, 2019
Quy định chuyển đổi Y sỹ sang điều dưỡng mới nhất 2021

Quy định chuyển đổi Y sỹ sang điều dưỡng mới nhất 2023

Câu hỏi : Có văn bằng chuyên môn y sĩ và chứng chỉ chuyển đổi điều dưỡng, vậy tôi có được cấp chứng chỉ hành nghề […]
Tháng Ba 16, 2019

Lớp học ngắn hạn quản lý trang thiết bị y tế | học 4 tuần tại TPHCM 2020

Lớp học ngắn hạn quản lý trang thiết bị y tế | học 4 tuần tại TPHCM 2020. Học cấp tốc chứng chỉ quản lý trang […]
Tháng Ba 16, 2019
Chứng chỉ Thiết bị khoa kiểm soát nhiễm khuẩn chuyên sâu TPHCM 2020

Chứng chỉ Thiết bị khoa kiểm soát nhiễm khuẩn chuyên sâu TPHCM 2020

Học chứng chỉ kiểm soát nhiễm khuẩn chuyên sâu tại TPHCM 2020. Lớp chứng chỉ kiểm soát nhiễm khuẩn khai giảng hàng năm, liên tục trong […]