Tháng Mười Hai 13, 2021
chứng chỉ bồi dưỡng công tác văn thư lưu trữ trường học

TUYỂN SINH CHỨNG CHỈ VĂN THƯ LƯU TRỮ

Thông báo tuyển sinh cấp chứng chỉ lớp bồi dưỡng công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm […]
Tháng Mười Hai 13, 2021
Chứng chỉ chuẩn chức danh nhân viên thí nghiệm trường học

TUYỂN SINH CHỨNG CHỈ THÍ NGHIỆM VIÊN TRƯỜNG HỌC

Thông báo chiêu sinh cấp chứng chỉ lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm viên trong trường trung […]
Tháng Mười Hai 13, 2021
chứng chỉ nhân viên thiết bị trường học

TUYỂN SINH CHỨNG CHỈ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên […]
Tháng Tám 3, 2021
Chứng chỉ chuẩn chức danh nhân viên thí nghiệm trường học

Chứng chỉ chuẩn chức danh nhân viên thí nghiệm trường học

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Hành Chính thông báo chiêu sinh khóa học đào tạo chứng chỉ chuẩn chức danh nhân viên thí nghiệm trường học […]
Tháng Bảy 31, 2021
chứng chỉ chuẩn chức danh thư viện thiết bị trường học

Chứng chỉ chuẩn chức danh nhân viên thiết bị trường học

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH Số: 20/TB-VNCQLHC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập […]
Tháng Năm 14, 2021
Chứng chỉ thư ký y khoa chuyên nghiệp

CHỨNG CHỈ THƯ KÝ Y KHOA HỌC Ở ĐÂU Ở TPHCM 2021

CHỨNG CHỈ NGÀNH THƯ KÝ Y KHOA HỌC Ở ĐÂU TỐT NHẤT TẠI TPHCM TRONG NĂM 2021. Thư ký y khoa, với hình thức là một […]