Tháng Tư 9, 2021
HỌC TRUNG CẤP CÔNG TÁC XÃ HỘI học online Ở TPHCM 2021

HỌC TRUNG CẤP CÔNG TÁC XÃ HỘI Ở TPHCM 2021

Nghề Công tác xã hội là chuyên ngành đào tạo cung cấp các kiến thức về Chính trị, Pháp luật, Xã hội học làm cơ sở […]
Tháng Mười Hai 26, 2019

Liên thông đại học ngành công tác xã hội Tphcm năm 2019 2020

Chọn ngành công tác xã hội là ngành nhiều tiềm năng nhưng cũng nhiều thách thức. Ngành công tác xã hội được đào tạo ở nước […]