Tháng Mười Hai 8, 2021
chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trung học phổ thông THPT

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

KHÓA HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM (THPT) DẠY TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. HỌC ONLINE VÀO CUỐI TUẦN TẠI TPHCM 2021. THÔNG […]
Tháng Mười Hai 8, 2021

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY TRUNG HỌC CƠ SỞ

KHÓA HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. HỌC ONLINE VÀO CUỐI TUẦN TẠI TPHCM 2021. THÔNG BÁO […]
Tháng Mười Hai 8, 2021
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy tiểu học

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY TIỂU HỌC

KHÓA HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY TRƯỜNG TIỂU HỌC. HỌC ONLINE VÀO CUỐI TUẦN TẠI TPHCM 2021. THÔNG BÁO CHIÊU SINH […]
Tháng Sáu 19, 2021
BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY THCS, THPT

BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY THCS, THPT

KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN, TRỰC TIẾP LỚP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY TẠI TRƯỜNG THCS, THPT Ở GÒ VẤP, TPHCM. Căn […]
Tháng Sáu 19, 2021
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY TRƯỜNG TIỂU HỌC

KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN, TẬP TRUNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI GÒ VẤP, TPHCM. Căn cứ […]
Tháng Hai 28, 2021
Học Chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV THCS II, III

Học Chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV THCS II, III

VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH PHỐI HỢP TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH THEO TIÊU CHUẨN, CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHỨC DANH […]