Tháng Ba 18, 2019
Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích 1 tháng cấp tại TPHCM 2020

Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích 1 tháng cấp tại TPHCM 2020

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng kiến thức Chứng chỉ hành nghề bảo quản tu bổ phục hồi di tích do trường Đại học Văn Hóa được […]
Tháng Ba 18, 2019
Chứng chỉ kỹ thuật viên nha khoa chuẩn quốc gia TPHCM 2020

Mẫu chứng chỉ Y sĩ Răng hàm mặt TPHCM 2020

Mẫu chứng chỉ Y sĩ Răng hàm mặt: Chứng chỉ kỹ thuật viên Nha khoa, điều dưỡng nha khoa hoặc y sĩ định hướng Răng Hàm […]
Tháng Ba 18, 2019
chứng chỉ kỹ thuật viên nha khoa

Tuyển sinh đào tạo cấp chứng chỉ kỹ thuật viên nha khoa (KTV Nha khoa)

Viện nghiên cứu quản lý hành chính – Văn phòng tuyển sinh số 3 – Tuyển sinh đào tạo cấp chứng chỉ kỹ thuật viên nha […]
Tháng Ba 18, 2019
Chứng chỉ Xét nghiệm 3 tháng tại TPHCM 2020 (KTV Xét nghiệm)

Chứng chỉ Xét nghiệm 3 tháng tại TPHCM 2023 (KTV Xét nghiệm)

CHỨNG CHỈ KỸ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM 3 THÁNG Liên tục tuyển sinh khai giảng đào tạo lớp chứng chỉ ngắn hạn kỹ thuật viên xét nghiệm ( […]
Tháng Ba 16, 2019
Chứng chỉ Siêu Âm tổng quát, chứng chỉ X - Quang 3 tháng tại THCM 2020

Chứng chỉ Siêu Âm tổng quát, X – Quang 3 tháng tại THCM 2020

Học chứng chỉ chuẩn đoán hình ảnh, siêu âm tổng quát tại Tphcm. Hiện nay nhu cầu đào tạo về siêu âm ngày càng nhiều, các […]
Tháng Ba 16, 2019
Quy định chuyển đổi Y sỹ sang điều dưỡng mới nhất 2021

Quy định chuyển đổi Y sỹ sang điều dưỡng mới nhất 2023

Câu hỏi : Có văn bằng chuyên môn y sĩ và chứng chỉ chuyển đổi điều dưỡng, vậy tôi có được cấp chứng chỉ hành nghề […]