Tháng Mười Hai 5, 2022

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG VB2 2023

Tháng Sáu 2, 2022
BÁO CÁO THỰC TẬP SƯ PHẠM MẦM NON UPDATE 2022

BÁO CÁO THỰC TẬP SƯ PHẠM MẦM NON UPDATE 2022

Báo cáo thực tập chính là ăn bản tổng kết lại những kỹ năng, kinh nghiệm mà các bạn tích lũy được sau nhiều tháng thực […]
Tháng Bảy 1, 2021

Mẫu phiếu đăng ký tuyển sinh DHLT – VB2 – SYLL

Tải mẫu Phiếu Đăng ký tuyển sinh Đại Học Liên Thông – VB2 – SYLL. 1. Mẫu phiếu đăng ký tuyển sinh Đại Học Liên Thông: […]
Tháng Tư 3, 2021

Công văn 08/TB-VNCQLHC thông báo về việc chiêu sinh lớp Trung cấp Lý Luận Chính Trị-Hành Chính năm 2021

Công văn 08/TB-VNCQLHC ngày 29/03/2021 thông báo về việc chiêu sinh lớp Trung cấp Lý Luận Chính Trị-Hành Chính năm 2021 (Tải văn bản tại đây) […]
Tháng Tư 3, 2021

Công văn 10/TB-VNCQLHC ngày 29/3/2021 thông báo mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Công văn 10/TB-VNCQLHC ngày 29/3/2021 thông báo mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. (Tải […]
Tháng Tư 2, 2021
học trung cấp chính trị tại Tphcm 2021

Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp Lý luận Chính Trị Hành chính học tại TPHCM 2021

Chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị 2021 tại TPHCM. Viện Nghiên Cứu Quản Lý Hành Chính phối hợp liên kết đào tạo giáo […]