Tháng Bảy 2, 2021
Các trường Cao đẳng liên thông lên đại học tại TPHCM, 2021

NGÀNH SƯ PHẠM – DHLT – VB2 – THI BIÊN CHẾ

Mặc dù đã giảm mạnh xong số chỉ tiêu đào tạo hàng năm của ngành vẫn vượt quá nhu cầu thực tế. Việc tuyển dụng ở […]
Tháng Sáu 21, 2021
Muốn trở thành giáo viên tiểu học năm 2021?

Điều kiện, muốn trở thành giáo viên tiểu học năm 2021?

Hướng trang bị hành trang về kỹ năng, kiến thức, văn bằng, chứng chỉ cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyên […]
Tháng Sáu 19, 2021
BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY THCS, THPT

BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY THCS, THPT

KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN, TRỰC TIẾP LỚP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY TẠI TRƯỜNG THCS, THPT Ở GÒ VẤP, TPHCM. Căn […]
Tháng Sáu 19, 2021
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY TRƯỜNG TIỂU HỌC

KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN, TẬP TRUNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI GÒ VẤP, TPHCM. Căn cứ […]
Tháng Sáu 4, 2021
Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế

Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế

Thông báo Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế. TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP […]
Tháng Sáu 4, 2021
LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC THƯ VIỆN CHO VIÊN CHỨC KIÊM NHIỆM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Lớp bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông. LỚP BỒI […]