Tháng Một 9, 2020
Trung cấp y sĩ đa khoa học 10 tháng cấp bằng tại Tphcm | Tuyển sinh 2020

Trung cấp y sĩ đa khoa học 10 tháng cấp bằng Tphcm | Tuyển sinh 2020

Trung cấp y sĩ đa khoa là ngành học thiên về bệnh lý học. Người hoàn thành chương trình học trung cấp y sĩ đa khoa […]
Tháng Mười Một 4, 2019

Y sỹ tốt nghiệp Trung cấp Y học cổ truyền đạt những khả năng gì?

Mục tiêu đào tạo, giáo dục của chúng tôi là đào tạo & giáo dục; chuẩn đầu ra ngành y sỹ  Y Học Cổ Truyền. Học […]