LIÊN THÔNG NGÀNH LUẬT VỪA HỌC VỪA LÀM TẠI TPHCM,2021
LIÊN THÔNG NGÀNH LUẬT VỪA HỌC VỪA LÀM TẠI TPHCM,2022
Tháng Ba 9, 2021
Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Giảng viên Đại học (I, II, III)
Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Giảng viên Đại học (I, II, III)
Tháng Ba 10, 2021

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG – HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ – QUÝ II,QUÝ III/2021

CHIÊU SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ QUÝ II, 2021CHIÊU SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ QUÝ II, 2021

CHIÊU SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ QUÝ II, 2021

VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CHIÊU SINH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG – HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ – TIÊU CHUẨN NGẠCH – VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC. 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ QUÝ II, QUÝ III/2021

(Số: 09/VNCQLHC-ĐTBD. V/v thông báo chiêu sinh các chương trình bồi dưỡng huyên môn, nghiệp vụ Quý II, Quý III/2021)

(TP.HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2021)

Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ; tiêu chuẩn ngạch, vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tại các cơ quan, doanh nghiệp đáp ứng theo quy định. Viện Nghiên Cứu Quản Lý Hành Chính thông báo chiêu sinh các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Quý II, Quý III/2021 như sau:

+ Công văn 08/TB-VNCQLHC thông báo về việc chiêu sinh lớp Trung cấp Lý Luận Chính Trị-Hành Chính năm 2021 (Tải Văn bản tại đây)

+ Công văn 09/VNCQLHC-ĐTBD ngày 29/03/2021 thông báo về việc chiêu sinh các chương trình bồi dưỡng huyên môn, nghiệp vụ Quý II, Quý III/2021 (Tải văn bản tại đây)

+ Công văn 10TB-VNCQLHC ngày 29/03/2021 thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (Tải văn bản tại đây)

* TẢI TẬP TIN ĐÍNH KÈM:

MẪU ĐĂNG KÝ 1

MẪU ĐĂNG KÝ 2

MẪU ĐĂNG KÝ 3

Sau khi nhận được danh sách đăng ký tham dự lớp học, Viện sẽ gửi thông báo nhập học và hướng dẫn cụ thể về địa điểm tổ chức học đến từng học viên.

III.  Mọi thông tin thí sinh liên hệ:

+ Viện Nghiên Cứu Quản Lý Hành Chính – Văn phòng tuyển sinh số 03 – 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM.

+ Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí:

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Hành Chính thông báo kính đề nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xem xét cử cán bộ, giáo viên, viên chức tham dự lớp học.

Đăng ký trực tuyến:


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.