Tháng Một 23, 2021

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HỌC TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Nội dung câu hỏi xoay quanh việc học Trung cấp Lý luận Chính trị như: Học trung cấp lý luận chính trị có khó không? Điều […]
Tháng Mười 21, 2020
Chiêu sinh lớp TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH 2020

Chiêu sinh lớp TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 2020 tại Tphcm

Chiêu sinh Lớp Trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính tại TPHCM năm 2020. BỘ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN […]