Tháng Mười Một 30, 2020
ĐỐI TƯỢNG HỌC SƠ CẤP TRUNG CẤP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

ĐỐI TƯỢNG MIỄN HỌC SƠ CẤP TRUNG CẤP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Đối tượng được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Khoa giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, […]
Tháng Mười 21, 2020
Chiêu sinh lớp TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH 2020

Chiêu sinh lớp TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 2020 tại Tphcm

Chiêu sinh Lớp Trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính tại TPHCM năm 2020. BỘ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN […]
Tháng Tư 24, 2019

Tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính năm 2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2017 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương; […]