Tháng Tư 2, 2021
học trung cấp chính trị tại Tphcm 2021

Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp Lý luận Chính Trị Hành chính học tại TPHCM 2021

Chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị 2021 tại TPHCM. Viện Nghiên Cứu Quản Lý Hành Chính phối hợp liên kết đào tạo giáo […]
Tháng Ba 31, 2021
học trung cấp chính trị tại Tphcm 2021

HỌC TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH Ở TPHCM 2021

CHIÊU SINH LỚP HỌC TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, QUẢN LÝ ĐƯƠNG CHỨC, DỰ NGUỒN […]