học trung cấp chính trị tại Tphcm 2021
HỌC TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH Ở TPHCM 2021
Tháng Ba 31, 2021
Công văn chiêu sinh : Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.
Công văn chiêu sinh : Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.
Tháng Tư 1, 2021

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Hành Chính phối hợp liên kết đào tạo giáo dục. Chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo, Quản lý cấp phòng học ở cơ sở Viện tại 181 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, TPHCM. Thời gian học linh hoạt, thuận lợi, học tập trung vào 2 ngày thứ 7 và chủ nhật. Cấp chứng chỉ Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo quản lý cấp phòng theo quy định của Bộ Nội Vụ.

Viện Nghiên cứu Quản Lý Hành Chính Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kính đề nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xem xét cử cán bộ, giáo viên, viên chức, cá nhân có nguyện vọng tham dự lớp học. Thông báo chiêu sinh:

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN HỌC Ở TPHCM

I. Đối tượng học Bồi dưỡng Ngạch Chuyên Viên – Chuyên viên chính:

1. Lớp học bồi dưỡng ngạch chuyên viên:

+ Công chức, viên chức hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng III. Làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương.

+ Công chức giữ ngạch cán sự và tương đương, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi ngạch lên viên chức.

+ Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở bộ phận hành chính tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi hoặc xét thăng hạng lên hạng III.

– Các đối tượng khác, cá nhân có nguyện vọng học xét theo quy định của pháp luật. Liên hệ : 0907.139.139 (TS. Vũ Văn Dũng) – 0982.0783330908.572493 (Mss. Duyên).

2. Lớp học bồi dưỡng ngạch Chuyên Viên Chính:

+ Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III. Làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng; kế hoạch tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương.

+ Các đối tượng khác, cá nhân có nguyện vọng học xét theo quy định của pháp luật. Liên hệ :0907.139.139 (TS. Vũ Văn Dũng) – 0982.0783330908.572493 (Mss. Duyên).

3. Lớp học bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng:

– Công chức lãnh đạo hoặc được quy hoặc được quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương của đơn vị thuộc/ trực thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương; các Sở, ban, ngành thuộc, trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, trực thuộc Huyện ủy, Ủy ban nhân dân cấp Huyện.

– Viên chức lãnh đạo quản lý cấp phòng hoặc được quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khoa, ban hoặc các đơn vị sự nghiệp tương đương của đơn vị sự nghiệp công lập;

– Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh/ Huyện.

– Các đối tượng khác, cá nhân có nguyện vọng học xét theo quy định của pháp luật. Liên hệ tư vấn : 0907.139.139 (TS. Vũ Văn Dũng) – 0982.0783330908.572493 (Mss. Duyên).

II. Thời gian, địa chỉ, hồ sơ, hình thức học Bồi dưỡng ngạch chuyên viên – chuyên viên chính – Lãnh đạo, quản lý:

– Thời gian học: Khai giảng thường xuyên, liên tục trong năm khi đủ số lượng học viên.

– Hình thức học:  (Học vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần)

– Chương trình bồi dưỡng : Theo chương trình khung do Bộ Nội Vụ ban hành.

– Hồ sơ đăng ký học Bồi dưỡng ngạch chuyên viên bao gồm:

+ Quyết định cử đi học hoặc giấy giới thiệu hoặc đơn xin đi học có dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền kèm danh sách trích ngang ( theo mẫu phát hành tại VPTS 03)

+ Chứng chỉ chuyên viên đối với các học viên học lớp chuyên viên chính ( công chứng)

+ Quyết định bổ nhiệm hoặc quyết định quy hoạch lãnh đạo quản lý đối với học viên lớp cấp phòng ( công chứng)

+ Bằng tốt nghiệp đại học ( Công chứng)

+ Xem Công văn chiêu sinh : Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

+ Xem Danh sách đăng ký tham gia lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên. (Tải file đăng ký )

+ Xem học phí trọn khóa bao gồm ( học phí, tài liệu, hồ sơ, lệ phí xét tuyển) học Bồi dưỡng ngạch chuyên viên – chuyên viên chình ở TPHCM.

III. Địa chỉ nhận hồ sơ chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên – Chuyên viên chính – Lãnh đạo, quản lý cấp phòng  học ở TPHCM, 2021:

Mọi thông tin thí sinh liên hệ:

+ Viện Nghiên Cứu Quản Lý Hành Chính – Văn phòng tuyển sinh số 03 – 181 Lê Đức Thọ, phường 17, Quận Gò vấp, Tphcm ( trong khuôn viên phân hiệu trường Đại học Nội vụ Tphcm)

+ Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí:

Trường Cán Bộ Quản Lý Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch thông báo kính đề nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xem xét cử cán bộ, giáo viên, viên chức tham dự lớp học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.