liên thông sư phạm tiểu học 2023
TUYỂN SINH BỔ SUNG LIÊN THÔNG SƯ PHẠM TIỂU HỌC 08/2023
Tháng Tám 15, 2023
Chức danh nghề nghiệp giáo viên là gì?
Chức danh nghề nghiệp giáo viên là gì? Tiêu chuẩn, quy chế xét thăng hạng
Tháng Tám 31, 2023

TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG  THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017 của chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ thông tư số 08/2023TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bô Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập ;

I. Đối tượng tham gia khóa học chức danh nghề nghiệp

– Giáo viên Mầm non: Viên chức giảng dạy chương trình giáo dục Mầm non bao gồm: Giáo viên, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (sau đây gọi chung là giáo viên Mầm non) trong các cơ sở giáo dục Mầm non công lập, bao gồm: Trường Mầm non, Trường Mẫu giáo, Nhà trẻ, Nhóm trẻ, lớp Mẫu giáo độc lập công lập (sau đây gọi chung là Trường Mầm non) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định.

chức danh nghề nghiệp

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên 2023

– Giáo viên Tiểu học: Viên chức giảng dạy chương trình giáo dục Tiểu học bao gồm: Giáo viên, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (sau đây gọi chung là giáo viên Tiểu học) trong các Trường Tiểu học, Trường Phổ thông có nhiều cấp học có cấp Tiểu học, Trường chuyên biệt công lập và các cơ sở giáo dục khác giảng dạy chương trình giáo dục Tiểu học (sau đây gọi chung là Trường Tiểu học) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định.

Giáo viên THCS: Viên chức giảng dạy chương trình giáo dục Trung học cơ sở bao gồm: Giáo viên, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc (sau đây gọi chung là giáo viên Trung học cơ sở) trong các Trường Trung học cơ sở, Trường Phổ thông có nhiều cấp học có cấp Trung học cơ sở, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, Trường chuyên biệt công lập (sau đây gọi chung là Trường Trung học cơ sở) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định.

– Giáo viên THPT: Viên chức giảng dạy chương trình giáo dục Trung học phổ thông bao gồm: Giáo viên, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc (sau đây gọi chung là giáo viên Trung học phổ thông) trong các Trường Trung học phổ thông, Trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, Trường chuyên biệt công lập (sau đây gọi chung là Trường Trung học phổ thông) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định.

II. Chương trình bồi dưỡng 

  • Theo chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

III. Thời gian, hình thức học

  • Tuyển sinh và mở lớp liên tục
  • Thời gian học khóa tiếp theo: dự kiến tháng 09/2023, học các buổi tối trong tuần và ngày thứ 7, CN
  • Hình thức học: học trực tuyến 100%, qua phần mềm Zoom

IV. Chứng chỉ bồi dưỡng 

Sau khi hoàn thành chương trình học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo từng đối tượng đăng ký dự học.

V. Hồ sơ gồm (mỗi học viên làm 2 bộ hs):

– Đơn đăng ký (theo mẫu).

– 02 ảnh 3 x 4 (ảnh chụp không quá 6 tháng);

– Bằng tốt nghiệp cao nhất (photo công chứng).

– CMND/CCCD (Photo công chứng).

VI. Thông tin liên hệ


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *