Tháng Tám 25, 2023

TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG  THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 […]
Tháng Mười Hai 14, 2021
LỚP BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN HẠNG III (HẠNG 3)

LỚP BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN HẠNG III (HẠNG 3)

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính hạng III (hạng 3). Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu […]
Tháng Mười Hai 14, 2021
LỚP BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN HẠNG II (HẠNG 2)

LỚP BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN HẠNG II (HẠNG 2)

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính hạng II (hạng 2). Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu […]
Tháng Mười Hai 14, 2021
CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thư viện trường học cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục […]
Tháng Mười Hai 13, 2021
chứng chỉ bồi dưỡng công tác văn thư lưu trữ trường học

TUYỂN SINH CHỨNG CHỈ VĂN THƯ LƯU TRỮ

Thông báo tuyển sinh cấp chứng chỉ lớp bồi dưỡng công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm […]
Tháng Mười Hai 13, 2021
Chứng chỉ chuẩn chức danh nhân viên thí nghiệm trường học

TUYỂN SINH CHỨNG CHỈ THÍ NGHIỆM VIÊN TRƯỜNG HỌC

Thông báo chiêu sinh cấp chứng chỉ lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm viên trong trường trung […]