Tháng Sáu 4, 2021
Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế

Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế

Thông báo Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế. TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP […]
Tháng Sáu 4, 2021
LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC THƯ VIỆN CHO VIÊN CHỨC KIÊM NHIỆM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Lớp bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông. LỚP BỒI […]
Tháng Sáu 3, 2021
Lớp bồi dưỡng công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Chiêu sinh Lớp bồi dưỡng công tác văn thư cho viên chức tại TPHCM 2021

Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông […]
Tháng Sáu 3, 2021
bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp nhân viên thư viện, thiết bị

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên […]
Tháng Tư 3, 2021

Công văn 08/TB-VNCQLHC thông báo về việc chiêu sinh lớp Trung cấp Lý Luận Chính Trị-Hành Chính năm 2021

Công văn 08/TB-VNCQLHC ngày 29/03/2021 thông báo về việc chiêu sinh lớp Trung cấp Lý Luận Chính Trị-Hành Chính năm 2021 (Tải văn bản tại đây) […]
Tháng Tư 3, 2021

Công văn 10/TB-VNCQLHC ngày 29/3/2021 thông báo mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Công văn 10/TB-VNCQLHC ngày 29/3/2021 thông báo mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. (Tải […]