Tháng Tư 3, 2021

Công văn 08/TB-VNCQLHC thông báo về việc chiêu sinh lớp Trung cấp Lý Luận Chính Trị-Hành Chính năm 2021

Công văn 08/TB-VNCQLHC ngày 29/03/2021 thông báo về việc chiêu sinh lớp Trung cấp Lý Luận Chính Trị-Hành Chính năm 2021 (Tải văn bản tại đây) […]
Tháng Tư 3, 2021

Công văn 10/TB-VNCQLHC ngày 29/3/2021 thông báo mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Công văn 10/TB-VNCQLHC ngày 29/3/2021 thông báo mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. (Tải […]
Tháng Tư 1, 2021
Công văn chiêu sinh : Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

Công văn chiêu sinh : Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Hành Chính phối hợp liên kết đào tạo giáo dục với Trường Cán bộ Quản lý Văn hóa, Thể thao và […]
Tháng Tư 1, 2021
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN & CHUYÊN VIÊN CHÍNH HỌC ONLINE Ở TPHCM

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng Ngạch Chuyên Viên học Online ở TPHCM

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Hành Chính phối hợp liên kết đào tạo giáo dục với Trường Cán bộ Quản lý Văn hóa, Thể thao và […]
Tháng Ba 29, 2021
riam-dao-tao-hoc-truc-tuyen-online-tai-tphcm

CẦN THIẾT PHẢI HỌC GIỮ HẠNG DÀNH CHO GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN?

CÓ BẮT BUỘC PHẢI HỌC GIỮ HẠNG DÀNH CHO GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN HIỆN NAY Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các Thông […]
Tháng Ba 12, 2021
khóa học theo tiêu chuẩn bồi dưỡng chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị thí nghiệm

Hạng chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trường học

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn, cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường Trung học và […]